Catálogo de Gráficos

Diseño Gráfico | Impresión

Elaboración de un catálogo de autopromoción en formato A4 apaisado, grapado a dos puntos e impreso digitalmente.

Design: Leonardo
Impresión: Hélio, Joana
Acabado: César, Joana

Catálogo de Gráficos

Diseño Gráfico | Impresión

Elaboración de un catálogo de autopromoción en formato A4 apaisado, grapado a dos puntos e impreso digitalmente.

Design: Leonardo
Impresión: Hélio, Joana
Acabado: César, Joana